Polityka prywatności

Polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies”

 

Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania przekazanych Kancelarii Prawniczej ZIÓŁKOWSKI z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej: Kancelarią) danych osobowych oraz poinformowanie o podstawowych prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Kancelaria zastrzega jednak, że odmowa podania danych osobowych w indywidualnych przypadkach może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub udzielania porady prawnej, a także brakiem możliwości komunikacji z Kancelarią. Podkreślamy, że Państwa dane nie są przedmiotem profilowania.

Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, informujemy, że w związku z udzieleniem pomocy prawnej obowiązuje nas tajemnica zawodowa zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest ZIÓŁKOWSKI Kancelaria Prawnicza z siedzibą w Poznaniu (61-869), ul. Garbary 38/5, NIP 834-168-30-56, REGON 300749094. W Kancelarii nie powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię proszę się zawracać do ADO – kontakt poprzez adres e-mail: biuro@pz-lawoffice.pl. 

Kancelaria w ramach prowadzonej działalności przetwarza dane w celach:

  • świadczenia usług prawnych,
  • współpracy z dostawcami usług i innymi podmiotami współpracującymi, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelarią,
  • wypełniania obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii, gdy zaistnieje wyraźna podstawa prawna dla przetwarzania danych. 

Kancelaria będzie przetwarzała dane osobowe przez okres wynikający z przepisów prawa, odpowiednio do czasu upływu terminów przedawnienia związanego z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię, jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom w związku:

  • ze świadczeniem pomocy prawnej, np. mediatorom, sądom, organom administracji publicznej, służbom państwowym, organom egzekucyjnym,
  • ze świadczeniem na rzecz Kancelarii usług w zakresie bezpieczeństwa IT, usług kadrowo – płacowych lub usług w innych dziedzinach na podstawie umowy o powierzeniu danych,
  • z realizacją obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo sprostowania Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem z Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Bezpieczeństwo

 

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Dla poznania zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Mają Państwo możliwość wyłączenia cookies w konfiguracji przeglądarki.