Zespół

Piotr Ziółkowski

Radca Prawny, Partner Zarządzający 

Radca Prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, pozaetatowy Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego szeroko rozumianego prawa samorządowego oraz ochrony danych osobowych.

Odrębnym przedmiotem praktyki zawodowej mecenasa Piotra Ziółkowskiego jest: Prawo Zamówień Publicznych, prawo cywilne, prawo gospodarcze oraz prawo wekslowe.

Posiada ponad 10 letnią praktykę w obsłudze podmiotów gospodarczych, Spółek prawa handlowego, w tym Spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych.

Posługuje się językiem angielskim.

Natalia Majchrzak

Aplikant Adwokacki 

Wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Z Kancelarią związana od dwóch lat. Prawnik z dużym doświadczeni w sprawach rodzinnych i cywilnych. Specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie spadkowym oraz prawie karnym i karnym procesowym. Reprezentuje Klientów Kancelarii w sporach sądowych i doradztwie prawnym.

 

 

Wybierz zawodowców z doświadczeniem i zasadami.

Prawnik prawnikowi nierówny. Ukończenie pięcioletnich studiów na wydziale prawa, to dopiero pierwszy etap na drodze do zdobycia kwalifikacji zawodowych pozwalających na samodzielne i skuteczne reprezentowanie klientów. Można rzec, że prawnik jest jak wino. Im starszy tym lepszy, a w tym przepadku im większe doświadczanie posiada tym jest lepszy.

Posiadanie tytułu zawodowego i co najmniej kilkuletniego doświadczenia w danej dziedzinie prawa jest pewnym certyfikatem, co najmniej minimalnej jakości usług prawnych. Z odbyciem aplikacji radcowskiej czy adwokackiej związana jest wnikliwa, bez mała pięcioletnia weryfikacja wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, zwieńczona uzyskaniem tytułu zawodowego radcy prawnego lub adwokata.
Ukończenie aplikacji i zdanie egzaminu zawodowego nie oznacza, że można spocząć na laurach. Radcowie prawni i adwokacji są zobowiązani do ciągłego doskonalenia zawodowego. Obowiązek ten jest realizowany między innymi przez uczestnictwo w licznych szkoleniach, wykładach oraz konferencjach naukowych. Radcowie prawni i adwokaci muszą co dwa lata składać sprawozdanie z realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego, a jego nieprzestrzeganie jest zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną.

Radcowie prawni i adwokaci są zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych zasad określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej. Przepisy Kodeksu Etyki są podporządkowane realizacji interesu klienta, a za ich nieprzestrzeganie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna, sięgająca możliwości pozbawienia prawa do wykonywania zawodu. Realizacji tego celu służy m.in. rygorystyczne przestrzeganie tajemnicy radcowskiej i adwokackiej.

Żaden tytuł zawodowy nie stanowi gwarancji nieomylności. W sferze procesowej za błędy pełnomocnika zawsze ponosi odpowiedzialność klient, który w związku z tym powinien dysponować jakimś zabezpieczeniem. Aktualnie każdy Radca prawny i adwokat jest objęty co najmniej ubezpieczeniem indywidualnym na sumę 100.000 euro, i dodatkowym ubezpieczeniem grupowym do wysokości 250.000 euro na radcę prawnego i 5.000.000 euro łącznie dla wszystkich.