Wynagrodzenie

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych, wynagrodzenie radcy prawnego za świadczoną pomoc prawną uzależnione jest od umowy z klientem.Konkretna kwota wynagrodzenia ustalana jest w ramach negocjacji, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy lub realizacji zadania.

 

Kancelaria przyjęła następujące systemy rozliczeń z Klientem:

 

Wynagrodzenie jednorazowe

Wynagrodzenie ustalane jest każdorazowo z klientem za prowadzenie danej sprawy. Jego wysokość zależy od stopnia skomplikowania problemu prawnego sprawy, wartości przedmiotu sporu i przewidzianego nakładu pracy;

 

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie to stosowane jest przy zleceniu stałej obsługi prawnej, a jego wysokość jest określona stawką miesięczną. Klient otrzymuje stałą, kompleksową pomoc prawną oraz szybsze i tańsze rozwiązywanie problemów. Wynagrodzenie ryczałtowe gwarantuje utrzymanie na stałym poziomie kosztów obsługi prawnej bez względu na liczbę zleconych Kancelarii spraw w ramach umowy.

 

Wynagrodzenie godzinowe

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie. Wysokość stawki godzinowej określa Umowa z klientem. Stawka godzinowa wynosi minimum 150,00 PLN netto (184,50 PLN brutto).

 

Wynagrodzenie „premią za sukces” (Success Fee)

Jako elementem wynagrodzenia jednorazowego i wynagrodzenia ryczałtowego tzw. premii za sukces.
Jednorazowa porada prawna – koszt 150,00 PLN netto (184,50 PLN brutto).